Arbo specialisten

Welkom op de informatie pagina voor arbeidshygiënisten en deskundigen op het gebied van arbo. Het is uw vak om werknemers te beschermen tegen gezondheidsrisico's op de werkvloer. Schadelijk geluid is één van die risico's. Wij leveren diverse diensten en oplossingen om u hierbij te ondersteunen. 
 

Voorlichting

Zodra de 80 dB(A) wordt overschreden is de werkgever verplicht de medewerkers voor te lichten over de risico's van blootstelling aan lawaai. Vraag ons gratis voorlichtingspakket op. 
 

Technische ondersteuning

Equivalente geluidsniveaus, geluidsintensiteit, expositieniveaus en rekenen met nagalmtijden. Of de combinatie van dat alles. Het werken met deze cijfers is ons vak. Naast de theoretische kennis beschikken wij bovendien over ruime ervaring. Deze kennis stellen wij graag ter beschikking. Heeft u vragen over een specifiek probleem of wilt u eens vrijblijvend sparren over uw bevindingen en conclusies? Neem contact op!
 

Projectbegeleiding

Een mogelijke conclusie van uw werk is dat de opdrachtgever maatregelen moet treffen om het schadelijke geluid te reduceren. De arbeidshygiënische strategie treedt in werking. Hier ligt onze kracht. Samen met u en de opdrachtgever bekijken wij welke maatregelen nodig zijn en hoe deze praktisch ingevuld kunnen worden. Ook voor de uiteindelijke realisatie is uw opdrachtgever bij ons aan het juiste adres.