Lawaai op de werkplek

Verminder lawaai op de werkplek en creëer een comfortabelere, veiligere omgeving voor uw medewerkers.

Vanuit de arbeidshygiënische strategie worden in eerste instantie mogelijkheden geïnventariseerd om schadelijk (of hinderlijk) geluid te bestrijden aan de bron.

Vervolgens wordt de overdrachtsweg van het geluid bekeken, door bijvoorbeeld het plaatsen van een geluidsscherm of omkasting, het verbeteren van de akoestiek en tenslotte het aanpassen van de werkplek door bijvoorbeeld een abri, cabine of compleet geluidsisolerend fabriekskantoor te realiseren.

Veilig en comfortabel

Naast een veilige werkplek (voorkomen gehoorschade door schadelijk geluid) is ook een comfortabele werkplek gewenst (voorkomen stress en vermoeidheid door hinderlijk geluid). Samen met de opdrachtgever en KAM-coördinator stellen onze akoestisch specialisten een plan van aanpak om tot een optimale reductie van geluid op de werkplek te komen.