Industriële akoestiek

Industriële akoestiek
De akoestiek is medebepalend voor de verspreiding, overdracht en waarneming van geluid. Galm in de ruimte is hierin een belangrijke factor. EASY Noise Control is gespecialiseerd in het verminderen van galm in industriële ruimten.

Voordelen van goede akoestiek
Door goede akoestiek neemt de productiviteit van uw medewerkers toe. Er is minder overdracht van geluid waardoor het concentratieniveau en de spraakverstaanbaarheid verbeteren. Ook neemt het geluidsniveau in het indirecte veld af. 

Oplossingen
Aan de hand van metingen en berekeningen bepalen wij hoeveel vierkante meter geluidsabsorberend oppervlak moet worden aangebracht om de akoestiek te optimaliseren. Afhankelijk van uw situatie wordt gekozen voor één van de volgende oplossingen of een combinatie daar van:

- Akoestische plafonds & plafondeilanden
- Akoestische baffles
- Akoestische wandpanelen